Нека се преборим заедно за закон против тормоза от кучешки лай


Петиция до Европейския Парламент

за контрол върху кучешкия лай в жилищните райони


Добре известно е, че силен непрестанен кучешки лай може:
  1. Да увреди здравето на човек.
  2. Да пречи на човек да ползва пълноценно имота си
  3. Да съсипе кариерата, образованието, семейството и всичките му усилия да изгради нещо с живота си
  4. Да се използва злонамерено и целенасочено от собственика на кучето за да постине горните неща срещу някого, като избегне по най-елементарен начин съдебна отговорност в държави като България

Всички тези права на гражданите срещу горните проблеми са защитени по дух у нас с всякакви закони, дори и от Конституцията, но не и на практика, когато става въпрос за кучета. Много хора, наричащи се "еколози", неясно защо след като ги е грижа само за кучетата, без да ги е грижа за останалите хора и природа са готови на всякакви полузаконни и агресивни постъпки, дори само когато чуят, че някой си се дразнел от силен кучешки лай.

Политиците ни се боят вече от тях да прокарват и прилагат закони и наредби които да защитят човешкото здраве в тези случаи, тъй като горните са твърде многобройни, организирани, а често и фанатизирани. При всяка жалба в полицията или в общината, потърпевшите в момента получават ясен и незабавен отговор "Нищо не можем да направим, няма закон", независимо колко силно и продължително в лицето на потърпевшия може да лае съседското куче.

Долуподписаните бихме желали, да потърсим помощта на Европейския парламент за прокарване на регламент или директива, които да защитят, чрез ясно написан и конкретен текст здравето на хората от безотговорните стопани на кучета. Считаме, че би било нормално при конфликт да се изисква задължителна реакция на полицията, която да налага задължителни глоби и след две такива, ако стопанинът не се справи сам с непрекъснатия и силен лай на кучето си, то да бъде отнемано и оставяно в приют.

Бихме желали също шумът от кучешкия лай да може да бъде доказван пред съда по най-различни разумни способи, а не само чрез свидетели както е в момента, тъй като често такива няма или съседите не желаят да се въвличат в неприятности с притежателите на кучето. В подобни ситуации потърпешвият остава без абсолютно никаква защита и здравето му може да бъде разбито. Считаме, че е разумно да се разработи методика, това да става и чрез лицензирана лаборатория, която да удостоверява силата на звука и дразнещия му характер.

Знаем, че в много държави в ЕС проблемът е решен най-строго. Макар и да не се водят статистики, вероятно липсата на адекватна регулация на другите места е довела до хиляди случаи на саморазправа, а потърпевши които изобщо не могат да се защитят, като инвалиди, майки с деца и възрастни хора са се разболяли и дори са загубили тихо живота си. Прилагаме списък, в който подписалите петицията призоваваме ЕП да вземе спешни и адекватни мерки по въпроса.
При съгласие да подпишете електронно Петицията просто въведете трите си имена, град (без точен адрес), е-мейл, телефон и натиснете бутона "Изпрати".

Съгласно Закона за защита на личните данни, с който ще се съобразим най-строго, имената и адресите ви няма да бъдат давани на никого освен на ЕП заедно с Петицията и няма да бъдат използвани за каквито й да е други цели. Те са обаче абсолютно необходими в случай, че ЕП пожелае да провери по е-мейл или телефон, дали всеки подпис е реален.

Надяваме се исканията в Петицията да бъдат включени в някой Регламент на ЕС, при което да станат автоматично задължителни за всяка страна членка, като закон или поне в някоя Директива на ЕС, с която България ще трябва да се съобрази за конкретен разумен срок.

Петицията ще бъде изпратена до Европейския парламент съгласно член 227 от Договора за функционирането на ЕС, което е обяснено по-подробно тук.име:
презиме:
фамилия:
e-mail:
телефон:
град/село:

коментар (не е необходим):Натискайки бутона "изпрати" се съгласявате да подпишете текста на петицията.