Нека се преборим заедно за закон против тормоза от кучешки лай


Законът не ви дава почти никаква реална защита пред държавната администрация и полиция, независимо колко силен и ужасен е кучешкия лай и дали може да срине здравето ви. Ако живеете в блок и кучето се намира във входа ви може да опитате да свикате общо събрание и да вземете някакво решение срещу собственика. Законът за етажната собственост позволява дори да изселите собственика на кучето, но на практика едва ли ще постигнете много. До неотдавна полицията пишеше актове на собственици с непрестанно лаещи кучета, но вече и това не прави. Многобройните организации за защита на животните у нас, които незнайно защо се занимават в 95% само с кучета, успяват да прокарат всякакви античовешки и антиконституционни правила и са се справили с пречките им в полицията. Ако живеете в къща или кучето не е във входа ви нямате никаква защита на практика.


Може да опитате, чрез съда и чрез по-общи закони, без да знаете на какъв съдия ще попаднете и дали ще спечелите делото, което със сигурност ще ви струва много нерви, намиране на свидетели, пари и т.н. Добрата новина в сучая е, че по-упорит потърпевш е спечелил дело дори пред Касационния съд през 2016г, което повишава шансовете ви многократно и задължително трябва да информирате адвоката си за него. В Решението на съда се казва: Негаторният иск е вещен иск, предоставен на собственика или носителя на ограниченото вещно право за защита на притежаваните от него вещни права от неоснователни преки или косвени въздействия върху имота му, с които се пречи, ограничава или смущава спокойното ползване на имота по неговото предназначение. Този иск дава вещноправна защита срещу посегателства, които, без да отнемат владението, пречат на собственика да осъществява спокойно и в пълен обем правомощието си да ползва собствения си имот.Когато ответникът е собственик или носител на ограничено вещно право на съседен имот, интерес от този иск е налице, когато този ответник извършва действия, надхвърлящи законните ограничения на собствеността, установени в чл.50 и сл. от ЗС.
Дело номер 14 от 09.05.2016 г. на ВКС


Издирили сме и друго подобно дело на интернет. Спечелено е през 2014г в Благоевград по по-различен начин и може да го разгледате на този сайт, ако решите да извървитв този път.