Нека се преборим заедно за закон против тормоза от кучешки лай


Шумът се измерва обикновено в децибели. Децибелът е просто едно число, осигуряващо ни една нелинейна скала. Когато измерваме шум по подразбиране ние го измерваме спрямо границата на човешкия слух при честота 1kHz. Сложната формула с логаритъм при основа 10 не е нужно да се помни, по-практично за ориентация е да се запомнят някои стойности на ежедневния шум.

За пределно допустими и нормални норми у нас се считат 40dB за жилища, училища и читални, 60dB за магазини и офиси, 70dB за промишлени зони.

На Цариградско шосе в София шума е 70-80dB, ако не преминава някой мотоциклетист или "тунингован" автомобил, като на 100м от него намалява до 65dB. При висок говор, автоматична пералня, прахосмукачка или миксер шума е около 75-80dB, а при концерти и дискотеки е около 85–110dB. При над 125dB повечето хора започват да изпитват болка. В полицията се използват шумови оръдия от типа LRAD за разпръскване на демонстранти със сила на звука до 130dB, а в армията имат на въоръжение оръдия LRAD 2000X, които генерират звук от 160dB на разстояние до 9км.

10dB разлика е равносилно на 10 пъти по-голяма мощност на звука, 20dB на 100 пъти, 30dB на 1000 пъти, а ако разликата между шума в един офис и една дискотека е 40dB, това означава разлика 10,000 пъти.

Тези стойности обаче не включват много други параметри на шума, като честота, измененеие, неочакваност и особено психологическото възприятие. Собственик на куче може да асоциира лай на куче с някакви приятни чувства, докато за съседа му това може да бъде някакъв кошмар. При реакция на шума е важно и здравословното състояние. За човек страдащ от невроза или дори грип, последствията от силен шум могат да бъдат много по-сериозни. Отношението обаче на кучкарите в момента е, че който е болен, не е нормален и трябва да ходи да живее в гората без да безпокои кучето му. В Конституцията е записано, че човешкия живот и здраве са на първо място, което означава ясно, че здравето на човек, бил той и болен стоят недвусмислено над спокойствието и радостта на едно куче и стопанина му.

При проблем с шум от съседите можете да си закупите шумомер, който да намерите нормално на цена от 30лв нагоре. Може да извикате и някое лицензирано лице да го измери. Бъдете готови обаче това измерване да бъде оспорено с аргумента, че шумът идва от странични източници. Необходимо е в протокола да се запише, че шумомерът отчита шума само при активиране и деактивиране на източника. При делата с кучета у нас практиката е да осигурите надеждни свидетели, като не забравяйте, че и ответника ще заведе в съда за свидетел някой свой приятел кучкар и доказването на силен, непрекъснат и тормозещ лай би бил на принципа дума срещу дума.


Силният шум оказва въздействие върху:
  • централната нервна система – преумора, смущения в психиката и паметта, главоболие, нарушен сън, увреждане на слуха, раздразнителност, смущения в цветоусещането, нарушения при оценката на разстояния;
  • вегетативната нервна система - усилен съдов тонус, циркулаторни прояви;
  • сърдечно-съдовата система - повишено кръвно налягане, нарушен сърдечен ритъм;
  • дихателната система – ускорено и повърхностно дишане;
  • храносмилателната система - забавено преминаване на храната през храносмилателните органи, различни по вид и степен увреждания на стомаха;
  • ендокринната система – промени в количеството на кръвната захар, повишаване на основната обмяна, задържане на вода в организма;
  • слуха – при продължителен шум над 80dB настъпва невъзвратимо увреждане на слуховия анализатор, а при над 120 dB – пълна глухота, която понякога настъпва изведнъж.

    Оказва се, че всичко това няма значение у нас, когато става въпрос за куче. Хубавото е, че едно куче изпитва същите проблеми при шум над 90dB и ако успеете да го генерирате с честота 20-25kHz кучето ще го чува, а вие не. Тъй като честотата която чувате зависи и от мощността на звука, може да се окаже, че при 90dB чувате честоти от 20kHz но то би било много слабо. С някои действия мое да дресирате кучето на съседа си така, че то да слуша повече вас от стопанина си.